Systemy kaucyjne

System kaucyjny w Polsce: co się zmieni od 2025 roku?

Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce wchodzi w życie system kaucyjny na opakowania po napojach. Oznacza to, że za zakup niektórych napojów w plastikowych butelkach, szklanych butelkach wielorazowego użytku oraz metalowych puszkach zapłacimy dodatkowo kaucję, która zostanie nam zwrócona po zwrocie opakowania.

Jakie opakowania będą objęte systemem kaucyjnym?

System kaucyjny obejmie:

 • Jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów: Będą to m.in. butelki po wodzie mineralnej, napojach gazowanych, sokach i innych napojach bezalkoholowych.
 • Szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra: Będą to m.in. butelki po piwie, napojach gazowanych i innych napojach alkoholowych.
 • Metalowe puszki o pojemności do 1 litra: Będą to m.in. puszki po piwie, napojach gazowanych i innych napojach alkoholowych i bezalkoholowych.

Ile będzie wynosić kaucja?

Wysokość kaucji za poszczególne rodzaje opakowań nie została jeszcze ostatecznie ustalona. Rząd ma czas do końca 2023 roku na określenie jej wysokości.

Gdzie będzie można zwracać opakowania?

Opakowania objęte systemem kaucyjnym będzie można zwracać w sklepach, w których zostały kupione, a także w innych punktach zbiórki, które zostaną wyznaczone przez organizacje odzysku opakowań.

Jakie są cele wprowadzenia systemu kaucyjnego?

Głównym celem wprowadzenia systemu kaucyjnego jest zwiększenie poziomu recyklingu opakowań po napojach. Szacuje się, że dzięki systemowi kaucyjnemu poziom recyklingu tych opakowań wzrośnie z obecnych 80% do 98%.

Inne cele systemu kaucyjnego to:

 • Ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypiska
 • Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska
 • Oszczędność surowców naturalnych
 • Stworzenie nowych miejsc pracy

Co system kaucyjny oznacza dla konsumentów?

Konsumenci będą musieli liczyć się z tym, że za zakup niektórych napojów zapłacą więcej o kwotę kaucji. Kaucja zostanie im jednak zwrócona po zwrocie opakowania. Oznacza to, że jeśli będziemy systematycznie zwracać opakowania, nie powinniśmy odczuć żadnych negatywnych skutków wprowadzenia systemu kaucyjnego.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce to ważny krok w kierunku ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. System ten ma szansę przynieść wiele korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki.

Dodatkowe informacje:


Czym są systemy kaucyjne?

Systemy kaucyjne to mechanizmy ekonomiczne, które mają na celu zwiększenie poziomu recyklingu i ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych. Polegają one na pobieraniu od konsumenta opłaty kaucyjnej przy zakupie produktu w opakowaniu, która jest zwracana po jego zwrocie.

Istnieje kilka rodzajów systemów kaucyjnych:

 • Systemy depozytowe: W tym systemie kaucja jest pobierana za opakowanie wielorazowe, które może być ponownie użyte. Po zwrocie opakowania konsument otrzymuje pełną kwotę kaucji.
 • Systemy bezzwrotne: W tym systemie kaucja jest pobierana za opakowanie jednorazowe, które nie podlega ponownemu użyciu. Po zwrocie opakowania konsument otrzymuje część lub całość kaucji.
 • Systemy mieszane: W tym systemie kaucja jest pobierana zarówno za opakowania wielorazowe, jak i jednorazowe. Kwota zwrotu kaucji różni się w zależności od typu opakowania.

Zalety systemów kaucyjnych:

 • Zwiększenie poziomu recyklingu: Systemy kaucyjne zachęcają konsumentów do zwrotu opakowań, co zwiększa poziom recyklingu i zmniejsza ilość odpadów trafiających na wysypiska.
 • Ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych: Producenci opakowań są motywowani do projektowania opakowań łatwych w recyklingu i ponownym użyciu, co prowadzi do zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych.
 • Ochrona środowiska: Zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych i zwiększenie poziomu recyklingu przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Wady systemów kaucyjnych:

 • Koszty wdrożenia i utrzymania: Wdrożenie i utrzymanie systemu kaucyjnego wiąże się z pewnymi kosztami, które muszą ponieść producenci, dystrybutorzy i konsumenci.
 • Złożoność systemu: Systemy kaucyjne mogą być złożone i trudne do administrowania, co może stanowić problem dla niektórych firm.
 • Niewystarczająca infrastruktura: W niektórych krajach może brakować infrastruktury niezbędnej do efektywnego funkcjonowania systemu kaucyjnego.

Systemy kaucyjne: jak działają?

Systemy kaucyjne to mechanizmy zbierania odpadów opakowaniowych połączone z pobieraniem opłaty za opakowanie, która jest zwracana konsumentowi po jego zwrocie. Ich celem jest promowanie recyklingu i ograniczanie ilości odpadów opakowaniowych trafiających na wysypiska.

Jak działają systemy kaucyjne?

 1. Zakup produktu: Kupując produkt objęty systemem kaucyjnym, płacisz cenę produktu oraz kaucję za opakowanie. Kaucja jest zwykle niewielką kwotą, np. 0,30 – 1,0 zł.
 2. Konsumpcja produktu: Po spożyciu produktu opakowanie należy umyć i oddać do wyznaczonego punktu zbiórki. Punktami zbiórki mogą być sklepy, specjalne automaty kaucyjne lub punkty recyklingowe.
 3. Zwrot opakowania i odbiór kaucji: Po zwrocie opakowania do wyznaczonego punktu zbiórki otrzymasz zwrot wpłaconej kaucji. Kaucja może być zwracana w formie gotówki, bonu na zakupy lub doładowania telefonu.

Rodzaje systemów kaucyjnych:

 • Systemy jednorazowe: Opakowania są przeznaczone do jednorazowego użytku i po zwrocie są poddawane recyklingowi.
 • Systemy wielorazowe: Opakowania są przeznaczone do wielokrotnego użytku i po zwrocie są myte i ponownie wprowadzane do obrotu.

Zalety systemów kaucyjnych:

 • Zwiększenie wskaźników recyklingu: Systemy kaucyjne skutecznie zachęcają konsumentów do zwrotu opakowań, co prowadzi do wzrostu wskaźników recyklingu.
 • Zmniejszenie ilości odpadów: Poprzez recykling opakowań zmniejsza się ilość odpadów trafiających na wysypiska.
 • Oszczędność surowców: Recykling opakowań pozwala na oszczędność surowców naturalnych potrzebnych do produkcji nowych opakowań.
 • Czystsze środowisko: Systemy kaucyjne przyczyniają się do czystszego środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów i emisji gazów cieplarnianych.

Systemy kaucyjne w Polsce:

W Polsce systemy kaucyjne funkcjonowały w latach 90. XX wieku, ale zostały zlikwidowane w 1997 roku. W 2023 roku Sejm przyjął ustawę o rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań, która wprowadza m.in. systemy kaucyjne dla opakowań plastikowych. System ma zacząć działać w 2025 roku.

Systemy kaucyjne to skuteczne narzędzie promujące recykling i ograniczanie ilości odpadów opakowaniowych. Chociaż w Polsce systemy kaucyjne zostały zlikwidowane, ich ponowne wprowadzenie może mieć pozytywny wpływ na środowisko i gospodarkę.

Zasady wdrożenia systemu kaucyjnego

Wdrożenie systemu kaucyjnego na opakowania wiąże się z wieloma etapami i wymaga zaangażowania różnych stron. Poniżej przedstawiono podstawowe zasady, które należy wziąć pod uwagę:

1. Określenie zakresu systemu:

 • Należy jasno określić, jakie rodzaje opakowań będą objęte systemem kaucyjnym. Może to obejmować opakowania po napojach, plastikowe butelki, puszki aluminiowe, opakowania szklane itp.
 • Należy również określić, czy system będzie dotyczył opakowań wielorazowych, jednorazowych, czy mieszanych.

2. Ustalenie wysokości kaucji:

 • Wysokość kaucji powinna być wystarczająco wysoka, aby zachęcić konsumentów do zwrotu opakowań, ale nie powinna być zbyt wysoka, aby nie stanowiła obciążenia dla konsumentów.
 • Należy wziąć pod uwagę koszty recyklingu i transportu opakowań, a także wartość surowca wtórnego.

3. Wybór systemu depozytowego:

 • Należy wybrać system depozytowy, który będzie najlepiej odpowiadać potrzebom danego kraju lub regionu. Istnieje wiele różnych systemów depozytowych, takich jak systemy butelkowe, systemy puszkowe, systemy mieszane itp.
 • Należy wziąć pod uwagę infrastrukturę dostępną w kraju, a także zwyczaje i preferencje konsumentów.

4. Wdrożenie systemu:

 • Należy wdrożyć system kaucyjny w sposób skoordynowany i efektywny.
 • Należy zapewnić odpowiednią informację i edukację konsumentów, producentów, dystrybutorów i innych podmiotów zaangażowanych w system.
 • Należy również zapewnić infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania systemu, taką jak punkty zbiórki opakowań i zakłady recyklingu.

5. Monitorowanie i ocena systemu:

 • System kaucyjny należy regularnie monitorować i oceniać pod kątem jego efektywności.
 • Należy zbierać dane dotyczące poziomu recyklingu, ilości odpadów opakowaniowych i innych wskaźników.
 • Na podstawie zebranych danych należy wprowadzać niezbędne zmiany i ulepszenia w systemie.

Dodatkowe kwestie:

 • Należy zapewnić udział wszystkich zainteresowanych stron w procesie wdrażania systemu kaucyjnego.
 • Należy zapewnić przejrzystość i uczciwość systemu.
 • Należy stosować odpowiednie sankcje w przypadku naruszeń zasad systemu.

Wdrożenie systemu kaucyjnego może być złożonym procesem, ale może przynieść wiele korzyści dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Dobrze zaprojektowany i wdrożony system kaucyjny może pomóc w zwiększeniu poziomu recyklingu, ograniczeniu ilości odpadów opakowaniowych i ochronie zasobów naturalnych.


E-kaucja w kontekście systemów kaucyjnych

E-kaucja, w kontekście systemów kaucyjnych, to elektroniczna wersja kaucji pobieranej za opakowania. Zamiast pobierania fizycznej kaucji w postaci gotówki lub monet, systemy e-kaucji wykorzystują technologię cyfrową do śledzenia i zarządzania kaucjami.

Istnieje kilka sposobów implementacji e-kaucji:

 • Kody QR: Opakowania mogą być oznaczone kodami QR, które konsument skanuje za pomocą smartfona. Po zeskanowaniu kodu QR konsument otrzymuje potwierdzenie kaucji. Po zwrocie opakowania kaucja jest automatycznie zwracana na konto konsumenta.
 • Aplikacje mobilne: Konsumenci mogą pobrać aplikację mobilną, która umożliwia im śledzenie kaucji i zarządzanie nimi. Po zakupie produktu w opakowaniu kaucyjnym konsument skanuje kod QR lub wprowadza kod kreskowy produktu w aplikacji. Kaucja jest automatycznie pobierana z konta konsumenta. Po zwrocie opakowania kaucja jest automatycznie zwracana na konto konsumenta.
 • Maszyny do zwrotu opakowań: Maszyny do zwrotu opakowań mogą być wyposażone w czytniki kodów QR lub ekrany dotykowe, które umożliwiają konsumentom zwrot opakowań i odzyskanie kaucji. Konsument skanuje kod QR lub wprowadza kod kreskowy produktu na ekranie dotykowym. Kaucja jest automatycznie zwracana na konto konsumenta lub wypłacana w gotówce.

Zalety e-kaucji:

 • Wygoda: E-kaucja jest wygodna dla konsumentów, ponieważ nie wymaga od nich noszenia ze sobą gotówki lub monet.
 • Efektywność: E-kaucja może usprawnić proces zwrotu opakowań i odzyskiwania kaucji.
 • Transparentność: E-kaucja zapewnia większą przejrzystość w zakresie zarządzania kaucjami. Konsumenci mogą łatwo sprawdzić, ile kaucji mają zgromadzonych i kiedy mogą ją odzyskać.
 • Zapobieganie oszustwom: E-kaucja może pomóc w zapobieganiu oszustwom, ponieważ utrudnia fałszowanie lub ponowne używanie kodów QR lub kodów kreskowych.

Wady e-kaucji:

 • Koszty wdrożenia: Wdrożenie systemu e-kaucji może wiązać się z pewnymi kosztami, takimi jak zakup oprogramowania i sprzętu.
 • Zależność od technologii: E-kaucja jest zależna od technologii, co oznacza, że może nie działać w przypadku braku dostępu do internetu lub smartfona.
 • Wykluczenie osób wykluczonych cyfrowo: Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub smartfona, mogą zostać wykluczone z systemu e-kaucji.

E-kaucja to obiecujący sposób na ulepszenie systemów kaucyjnych i zwiększenie ich skuteczności. Jednak ważne jest, aby wziąć pod uwagę potencjalne wady e-kaucji i wdrożyć odpowiednie rozwiązania, aby zapewnić dostępność systemu dla wszystkich konsumentów.


Ekaucjazwrot opakowania kaucyjnego bez otrzymania zwrotu kaucji

W kontekście systemów kaucyjnych, ekaucja oznacza zwrot opakowania kaucyjnego bez otrzymania zwrotu kaucji.

Zazwyczaj ekaucja jest oferowana w zamian za inne korzyści, takie jak:

 • Rabaty na zakupy: Niektóre sklepy oferują rabaty na zakupy dla klientów, którzy zwracają opakowania kaucyjne bez żądania zwrotu kaucji.
 • Punkty lojalnościowe: W programach lojalnościowych sklepy mogą przyznawać punkty za zwrot opakowań kaucyjnych bez żądania zwrotu kaucji.
 • Wsparcie dla celów charytatywnych: Niektóre systemy kaucyjne umożliwiają przekazanie zwracanej kaucji na cele charytatywne.

Ekaucja może być korzystna zarówno dla konsumentów, jak i dla środowiska:

 • Dla konsumentów: Ekaucja może być wygodnym sposobem na pozbycie się opakowań kaucyjnych bez konieczności oczekiwania na zwrot kaucji.
 • Dla środowiska: Opakowania kaucyjne zwracane bez żądania zwrotu kaucji nadal mogą być poddawane recyklingowi, co przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na wysypiska.

Ważne jest, aby przed ekaucją sprawdzić zasady obowiązujące w danym systemie kaucyjnym. Niektóre systemy mogą mieć ograniczenia dotyczące tego, jakie opakowania mogą być zwracane bez żądania zwrotu kaucji.

Należy również pamiętać, że ekaucja nie jest równoznaczna z wyrzucaniem opakowania do kosza. Opakowania kaucyjne zwracane bez żądania zwrotu kaucji nadal są poddawane recyklingowi, co przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.


E-kaucja czyli kaucja elektroniczna

E-kaucja, znana również jako kaucja elektroniczna, to cyfrowa wersja tradycyjnej kaucji stosowanej w systemach kaucyjnych. Zamiast pobierania fizycznej kaucji w postaci gotówki lub monet, e-kaucja jest pobierana z karty płatniczej konsumenta podczas zakupu produktu w opakowaniu. Po zwrocie opakowania konsument otrzymuje zwrot kaucji na swoje konto bankowe.

Zalety e-kaucji:

 • Wygoda: E-kaucja jest wygodna dla konsumentów, ponieważ nie muszą nosić ze sobą gotówki lub monet.
 • Bezpieczeństwo: E-kaucja jest bezpieczniejsza niż tradycyjna kaucja, ponieważ jest mniej podatna na kradzież lub zgubienie.
 • Efektywność: E-kaucja może usprawnić system kaucyjny, ponieważ eliminuje potrzebę liczenia i zarządzania fizyczną gotówką lub monetami.
 • Przezroczystość: E-kaucja zapewnia większą przejrzystość, ponieważ konsument może śledzić swoje zwroty kaucji online.

Wady e-kaucji:

 • Wymagania techniczne: Wdrożenie e-kaucji wymaga dostępu do technologii i infrastruktury cyfrowej, co może być problematyczne dla niektórych firm.
 • Wykluczenie: Osoby nieposiadające karty płatniczej lub dostępu do internetu mogą zostać wykluczone z systemu e-kaucji.
 • Zaufanie: Konsumenci muszą ufać systemowi e-kaucji, aby działał on skutecznie.

Przykłady e-kaucji:

 • Estonia: W Estonii e-kaucja jest stosowana w systemie kaucyjnym na opakowania po napojach. Konsumenci mogą płacić e-kaucją za pomocą karty płatniczej lub smartfona.
 • Norwegia: W Norwegii e-kaucja jest stosowana w systemie kaucyjnym na butelki plastikowe. Konsumenci mogą płacić e-kaucją za pomocą karty płatniczej lub automatu do butelek.
 • Szwecja: W Szwecji e-kaucja jest stosowana w systemie kaucyjnym na opakowania po napojach. Konsumenci mogą płacić e-kaucją za pomocą karty płatniczej lub aplikacji mobilnej.

E-kaucja to obiecująca technologia, która może zrewolucjonizować systemy kaucyjne. Może ona zwiększyć wygodę, bezpieczeństwo i efektywność systemów kaucyjnych, a także przyczynić się do zwiększenia poziomu recyklingu i ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych.

Należy jednak pamiętać, że e-kaucja nie jest rozwiązaniem uniwersalnym i może nie być odpowiednia dla wszystkich systemów kaucyjnych. Ważne jest, aby carefully consider the specific needs and circumstances of each system before deciding whether or not to implement e-kaucja.


Kontraktacja.pl – Twoja brama do świata produkcji kontraktowej!

Kontraktacja.pl to dynamiczna giełda kooperacyjna, która efektywnie łączy zleceniodawców z producentami kontraktowymi oraz innymi firmami oferującymi usługi na zlecenie. Jesteśmy mostem między pomysłami a ich realizacją, umożliwiając firmom wejście na rynek z własnymi produktami bez konieczności inwestowania w linie produkcyjne.

Szukasz sprawdzonego partnera do realizacji swoich pomysłów na produkty? Chcesz wejść na rynek z własną marką bez konieczności inwestowania w produkcję? Kontraktacja.pl to giełda kooperacyjna, która łączy firmy poszukujące usług produkcyjnych z najlepszymi producentami z Polski i zagranicy oferującymi szeroki zakres usług kontraktowych:

 • Produkcja kontraktowa: Kosmetyków, suplementów, leków OTC, produktów FMCG, żywności, słodyczy, żywności funkcjonalnej, napojów, produktów zoologicznych, produktów ekologicznych i wegańskich, a także innych wyrobów dostosowanych do Twoich potrzeb.
 • Private label i white label: Stwórz własną markę z produktami wytwarzanymi przez renomowanych producentów.
 • Produkcja na zlecenie: Zrealizuj swoje zamówienie produkcyjne bez względu na jego wielkość.
 • Pakowanie na zlecenie: Zapytaj o profesjonalne pakowanie Twoich produktów zgodnie z Twoimi wymaganiami.
 • Import/eksport na zlecenie: Skorzystaj z doświadczenia i kontaktów specjalistów, aby sprowadzić produkty z zagranicy lub sprzedać produkty za granicą.
 • Inne usługi kontraktowe: Znajdź szereg innych usług kontraktowych, takich jak projektowanie, badania i rozwój, logistyka i magazynowanie.

Dlaczego warto skorzystać z Kontraktacja.pl?

 • Oszczędzasz czas i pieniądze: Unikasz żmudnego przeglądania ofert i negocjacji z wieloma producentami.
 • Znajdujesz idealnego partnera: Nasza platforma pozwala na porównanie ofert różnych producentów i wybór tego, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
 • Zyskujesz dostęp do najnowszych technologii i wiedzy: Współpracujemy z doświadczonymi producentami, którzy oferują najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i wiedzę ekspercką w swojej dziedzinie.
 • Masz pewność jakości: Współpracujący z nami producenci są zobowiązani do przestrzegania wysokich standardów jakości.

Dołącz do Kontraktacja.pl już dziś i otwórz drzwi do świata możliwości w produkcji kontraktowej!

Wspólnie budujmy sukces! Nie czekaj – skontaktuj się z nami już dziś: kontakt@kontraktacja.pl


Zapraszamy do współpracy!

Jesteś producentem kontraktowym i szukasz zleceniodawców?

Dołącz do Kontraktacja.pl i zyskaj dostęp do szerokiej bazy firm poszukujących usług produkcyjnych. Napisz do nas i zaprezentuj swoje możliwości na naszej stronie, aby zdobyć nowe zlecenia i rozwinąć swój biznes.

Szukasz producenta kontraktowego, private label, white label, produkcji na zlecenie, pakowania na zlecenie, importu na zlecenie lub innych usług kontraktowych?

Skorzystaj z naszej bazy producentów i znajdź idealnego partnera do realizacji swoich pomysłów na produkty. Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci wybrać producenta, który spełni wszystkie Twoje oczekiwania.

Kontakt:

Wspólnie budujmy sukces! Nie czekaj – skontaktuj się z nami już dziś: kontakt@kontraktacja.pl


Kontraktacja.pl Giełda rolna i ogrodnicza online